Kunstklas

De Kunstklas is een groep van maximaal 32 leerlingen die iedere maandag na schooltijd komt 'Kunsten'. Bijzonder is dat dit leerlingen zijn vanuit de hele school; alle niveaus en leeftijden komen samen, wat heel inspirerend werkt.

In de Kunstklas komen onderwerpen voorbij die in de reguliere lessen KVb (kunstvakken beeldend) niet aan bod komen. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met handlettering, Sterren op het doek, streetart en is er een project en expositie geweest in het Kunstlab van het Odapark in Venray. Ook gaan we twee keer per jaar op excursie waarbij we verschillende kunstvormen bewonderen en ervaren. De kunstklas is dé kans om meer van kunst te proeven! Je ontwikkelt beeldende kwaliteiten en ontdekt je sterke creatieve kanten en je talent. Dit is ook een goede basis voor je verdere studiekeuze.

Het is gratis om aan de Kunstklas deel te nemen. Voor de excursies zal een ouderbijdrage worden gevraagd.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar j.dirckx@dendron.nl of j.nabben@dendron.nl