Overgangsnormen havo/vwo

DEFINITIES

Onvoldoende: rapportcijfer lager dan 6
Tekort: een punt lager dan 6 (dus een 4 = 2 tekorten).
Mogelijk eindexamenvak: vakken die binnen een schooltype als eindexamenvak kunnen worden gekozen.
Toelaatbaar: de leerling, die bevorderd is, wordt toegestaan het gekozen pakket te volgen.
Bespreking: de rapportvergadering beslist of de leerling bevorderd wordt.
Deelnorm: een van de genoemde normen waaraan de leerling moet voldoen.