Vooraankondiging oudergesprekken op 20 en 21 december 2016

14 november 2016

Op 20 en 21 december 2016 vinden de oudergesprekken plaats.

- In de week van 21 november ontvangt u van de mentor een uitnodigingsbrief met daarbij een korte beschrijving van het stappenplan voor de inschrijving in Magister.

- Inschrijven via Magister kan alleen met de ouderinlog. Inschrijven is mogelijk van maandag 5 december t/m dinsdag 13 december 23.00 uur.

- Indien uw zoon/dochter de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, heeft u niet meer automatisch inzage in Magister. Ook heeft u dan geen gelegenheid om in te schrijven voor de oudergesprekken. Indien u dit wel wenst, dan dient uw zoon/dochter dit in Magister te wijzigen onder het kopje “instellingen”.

- Op woensdag 14 december wordt het rooster gemaakt. In de loop van woensdag 14 december, maar uiterlijk donderdag 15 december kunt u in Magister zien wanneer uw gesprek(ken) is (zijn) ingepland. U ontvangt hierover geen mail.

- Als laatste verzoeken wij u vriendelijk om bij het bezoek van de oudergesprekken uitsluitend gebruik te maken van de hoofdingang.

- Vragen kunt u per mail stellen aan: ApplicatiebeheerMagister@dendron.nl