Loopbaanonderwijs

Wij zijn een school met stevig loopbaanonderwijs.

Op het Dendron College leer je jezelf goed kennen, je ontdekt er je talenten, je sterke en zwakke punten. We besteden veel tijd en aandacht aan loopbaanleren: het kiezen van je vakken, je profiel en vervolgopleiding. We willen talenten zien en ontwikkelen, maar vooral talenten laten bloeien. Daar doen wij alles voor!

LOB

We willen dat leerlingen keuzes maken ook met het oog op de arbeidsmarkt. En daarom besteden we vroeg in de loopbaan van de leerling hier al aandacht aan. In de tweede klas is er een Bedrijvenoriëntatiedag. In de derde klas gaan alle leerlingen op arbeidsoriëntatie en in de vierde klas is er binnen alle afdelingen veel aandacht voor het kiezen van een mogelijk beroep inclusief stage.

SBC

Voor de Theoretische Leerweg is er een uitgebreid programma genaamd SBC (Sector- en Beroepscompetenties), waar leerlingen voor een heel jaar gekoppeld zijn aan een coach uit het gekozen beroepsveld.