Verlof en verzuim

Net zoals op iedere school gelden voor verlof en verzuim bij het Dendron ook regels:

  • bijzonder verlof aan leerlingen wordt, op schriftelijk verzoek van ouders, verleend door een lid van de directie (via de verzuimcoördinator bij de receptie/Servicedesk);
  • verlof voor het bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist wordt in de regel, op schriftelijk of telefonisch verzoek van de ouders, verleend door de verzuimcoördinator bij de receptie/Servicedesk;
  • verlof in verband met oriënterend bezoek aan een instelling voor vervolgonderwijs, sollicitatiegesprek of selectieonderzoek wordt verleend door de decaan (vmbo) of de mentoren (havo/vwo);
  • ziekteverzuim wordt telefonisch gemeld door de ouders tussen 7.30 en 9.00 uur bij de receptie (077-3970880). Bij terugkeer meldt de leerling zich vóór aanvang van de eerste les bij de verzuimcoördinator bij de receptie/Servicedesk;
  • ziekteverzuim tijdens toetsweken, schoolonderzoek en examen wordt door de ouders telefonisch én schriftelijk gemeld binnen 24 uur;
  • bij ziekte tijdens schooltijd meldt de leerling zich bij de receptie/Servicedesk. Wanneer uw kind tijdens schooltijden ziek wordt en naar huis wil gaan, wordt dat geregeld via de verzuimcoördinator (receptie/Servicedesk). Voordat wij de leerling naar huis sturen, belt de verzuimcoördinator met een van de ouders/verzorgers. Dan wordt afgesproken of uw kind zelf naar huis gaat of wordt opgehaald. Meerderjarige leerlingen kunnen het nakomen van de plichten van hun ouders overnemen, mits zij een verklaring hebben ondertekend waarin rechten en plichten van meerderjarige leerlingen zijn geregeld;
  • de leerling die te laat komt, gaat naar de klas. De eerstvolgende schooldag dat hij/zij les heeft, meldt de leerling zich een half uur vóór de eerste les begint bij de verzuimcoördinator bij de receptie/Servicedesk, bijzondere omstandigheden daargelaten. De leerling die meer dan een half uur te laat komt, meldt zich eerst bij de verzuimcoördinator bij de receptie/Servicedesk.

Uitgebreide informatie over (langdurig) verzuim staat in de schoolgids.